MonthMaj 2013

Swięto Rodziny

26 maja 2013 roku odbyło się w Królowej Górnej „Parafialne Święto Rodziny”, którego głównym organizatorem było stowarzyszenie Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny