Władze

Zarząd Stowarzyszenia:
Zdzisław Ząber – prezes
Grzegorz Wolak – wiceprezes
Józefa Nowak – wiceprezes
Beata Ptaszkowska – sekretarz
Krystyna Górska – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Maria Mężyk
Józef Świgut
Marian Ogórek

Rada Programowa:
Edward Nowak
Urszula Ząber – Poręba
Renata Ochwat – Sadowska