Umowa podpisana!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. Modernizacja sceny widowiskowej w Królowej Górnej objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Oferta kulturalna LGD „Korona  Sądecka” objętego umową  nr 02858-6935-UM0620191/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercynej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację sceny widowiskowej w Królowej Górnej oraz zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców LGD, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: modernizacja sceny widowiskowej w Królowej Górnej,
na której odbędzie się ogólnodostępne wydarzenie o charakterze lokalnym dla ok. 500 osób.

Dodaj komentarz