Członkowie

30 kwietnia 2011 roku – w sali katechetycznej plebanii Królowa Górna – odbyło się pierwsze spotkanie członków założycieli Stowarzyszenia o nazwie: Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki.

Lista członków założycieli:
1.Andrzej Stanek
2.XXXXXXXXXXX
3.Maria Wacławiak
4.Ewa Ziaja
5.Czesław Bogdański
6.Maria Mężyk
7.Marian Ogórek
8.Małgorzata Rokicka- Jaworska
9.Stanisława Bogdańska
10.Janina Nowak
11.Renata Geniec
12.Antonina Geniec
13.Krystyna Górska
14.Renata Ochwat- Sadowska
15.Magdalena Nowak
16.Sławomir Siedlarz
17.Anna Królewska-Skoczeń
18.Wojciech Sadowski
19.Grzegorz Skoczeń
20.Edward Nowak
21.Barbara Wacławiak
22.Janina Siedlarz
23.Stefania Janusz
24.Maria Kościółek
25.Marzena Apola
26.Krystyna Michalik
27.Kazimiera Ochwat
28.Władysław Siodlarz

Proboszcz ks. Józef Nowak obecny na zebraniu został honorowym członkiem Stowarzyszenia. Po przedstawieniu projektu statutu, celów i kierunków działalności odbyła się dyskusja, która potwierdziła zasadność powołania stowarzyszenia. W głosowaniu przyjęto statut i wybrano władze Stowarzyszenia (Dolina Królówki).

DO ZARZĄDU:
Edward Nowak – prezes zarządu
Andrzej Stanek – wiceprezes zarządu
Stanisława Bogdańska – wiceprezes zarządu
Ewa Ziaja – sekretarz
Krystyna Górska – skarbnik
Siedlarz Sławomir – członek
Antonina Geniec – członek
Renata Ochwat – członek
Małgorzata Rokicka – członek

Komisja Rewizyjna:
Maria Wacławiak – przewodnicząca
Maria Mężyk – członek
Renata Geniec – członek