Dolina w starej fotografii

zdj1Mieszkańcy wsi Królowa Ruska  – Łemkowie. (1929)
Zdjęcie ze zbiorów U.Ł.

zdj2Mieszkańcy wsi Królowa Ruska (Łemkowie) wykonane na tle cerkwi greko-katolickiej. (1929)
Zdjęcie ze zbiorów U.Ł.

CCF20160312_00011

Tak wyglądał budynek Szkoły Podstawowej w Królowej Ruskiej po ukończeniu budowy w roku 1958.

CCF20160312_00006

Budynek – plebania popa przed wojną; w latach 50-tych przedszkole, później szkoła i mieszkanie nauczyciela; w latach 1980-2005 remiza OSP; obecnie siedziba Stowarzyszenia „Dolina Królówki”.

CCF20160312_00005

Michał Nowak (1900-1984) sołtys wsi Królowa Górna w końcu lat 50-tych, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej w 1920r., żołnierz kampanii wrześniowej w 1939r., więzień obozu jenieckiego w Woldenbergu.

CCF20160312_00012

Uczniowie idą zwiedzać Warszawę podczas trzydniowej wycieczki szkolnej. (1961)

CCF20160313_00000

Przed Pałacem Kultury.

CCF20160312_00014

Szkoła otrzymała nową działkę uprawną. Uczniowie pracują przy kopaniu rowu odwadniającego.

CCF20160312_00015d

Lekcja wychowania fizycznego latem. (1962)

CCF20160312_00015

Lekcja wychowania fizycznego zimą. (1963)

CCF20160312_00017

Wybory do Sejmu i rad narodowych 1969. Szkoła –  lokal obwodowej komisji wyborczej – została odświętnie udekorowana przez węzeł PKP w Nowym Sączu i młodzież szkolną.

CCF20160312_00018

Harcerze kwiatami powitali pierwszych wyborców, którzy tłumnie całymi rodzinami przybywali do lokalu wyborczego. Obywatele wykazali się 100 % frekwencją głosując na Front Jedności Narodu.

CCF20160312_00016

Klasa ósma wraz z gronem pedagogicznym.(1968)

CCF20160312_00002

Wycieczki nauczycieli i ich rodzin były organizowane bardzo często. (1976)

CCF20160312_00008

I Lato w Dolinie Kamionki organizowane w Królowej Polskiej. (1978)
Kapela z Królowej Górnej w składzie:
skrzypce – Edward Nowak, Ludwik Homoncik
klarnet – Józef Homoncik
akordeon – Eugeniusz Siedlarz
kontrabas – Ferdynand Poręba

CCF20160312_00004

Dzień wiosny w Szkole Podst. w Królowej Górnej. (1987)

CCF20160312_00020

Prace społeczne przy wykonaniu dojścia do szkoły. Mieszkańcy Królowej Górnej i Boguszy ochoczo plantują teren i pomagają kłaść płyty chodnikowe.(1987)

CCF20160312_00009

Prace społeczne przy zagospodarowaniu terenu nowej szkoły.