Historia

Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki” zostało powołane do życia 30. kwietnia 2011r.

Rok wcześniej sukcesem zakończyła się impreza kulturalna pod nazwą „Sobótki Świętojańskie”, zorganizowana przez grono społeczników – zapaleńców. Zrodził się pomysł, aby taka impreza stała się cykliczną. Powołanie stowarzyszenia było krokiem w kierunku lepszego urzeczywistnienia planów, a wynikało z potrzeby zintegrowanego działania dla dobra społeczności lokalnej.

Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się w sali katechetycznej na plebanii w Królowej Górnej z udziałem ks. Proboszcza Józefa Nowaka (który został honorowym członkiem), sołtysów, nauczycieli i działaczy społecznych. Wszyscy obecni (20 osób) wyrazili chęć pracy w stowarzyszeniu. Na zebraniu, któremu przewodniczyła Maria Stanek – pomysłodawczyni – przyjęto statut i wybrano władze Stowarzyszenia. Do zarządu weszli: Edward Nowak – prezes, Andrzej Stanek – wiceprezes, Stanisława Bogdańska – wiceprezes, Krystyna Górska – skarbnik, Ewa Ziaja – sekretarz. Ponadto członkami zarządu zostali: Sławomir Siedlarz, Antonina Geniec, Renata Ochwat-Sadowska oraz Małgorzata Rokicka-Jaworska.

W latach 2014 – 2015 zarząd funkcjonował w składzie: Stanisława Bogdańska – prezes, Józef Świgut – wiceprezes, Edward Nowak – wiceprezes, Krystyna Górska – skarbnik oraz Renata Ochwat-Sadowska – sekretarz.

W latach 2016 – 2019 Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie: Zdzisław Ząber – prezes, Grzegorz Wolak – wiceprezes, Józefa Nowak – wiceprezes, Krystyna Górska – skarbnik, Beata Ptaszkowska – sekretarz.

W latach 2020 – 2023  Zarząd Stowarzyszenia działał w składzie: Zdzisław Ząber – prezes, Józefa Nowak – wiceprezes, Angelika Owsianka – wiceprezes, Krystyna Górska – skarbnik, Sara Ząber – sekretarz.

W 2024 r. prezesem Zarządu został Dominik Skwarek.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i każdy, kto ma wolę działania może do niego przystąpić. W ten sposób pomagamy samym sobie i innym.