Królowa Polska

Królowa Polska podobnie jak wspomniane wcześniej wsie została założona w tym samym okresie. Pierwsze wzmianki o Królowej z 1504 roku zachowane w księgach sądowych mówią, że wieś stanowi własność królewską w powiecie sądeckim. Drugi człon nazwy „Polska” przeciwstawiał ludność polską- ruskiej zamieszkującej od 1544 r. sąsiednią Królową Ruską.

Wieś ma piękne położenie na południowym stoku wzdłuż potoku Królówka. Nowe budynki mieszkalne, dobra sieć asfaltowych dróg do wszystkich osiedli, szkoła ,place zabaw i rekreacji, wolne tereny budowlane sprawiają, że w szybkim tempie przybywa nowych domów i mieszkańców. Są trzy placówki handlowe i dwa okazałe domy weselne. Rozwijają się różne formy działalności gospodarczej.

Godny zauważenia jest cmentarz z I wojny światowej, w którym spoczywa czterdziestu żołnierzy rosyjskich i austro- węgierskich poległych w toczących się w tych terenach bitwach.