Władze

Aktualne Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Dominik Skwarek – prezes
Józefa Nowak – wiceprezes
Dawid Poręba – wiceprezes
Krystyna Górska – skarbnik
Alicja Witek – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Józef Świgut – przewodniczący
Karol Rams – zastępca
Stefania Janusz – sekretarz

Rada Programowa:
Edward Nowak
Urszula Ząber – Poręba
Marian Ogórek
Anna Borkowska
Anna Jelito