Władze

Aktualne Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Zdzisław Ząber – prezes
Józefa Nowak – wiceprezes
Angelika Owsianka – wiceprezes
Krystyna Górska – skarbnik
Sara Ząber – sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Józef Świgut – przewodniczący
Grzegorz Wolak – zastępca
Stefania Janusz – sekretarz

Rada Programowa:
Edward Nowak
Urszula Ząber – Poręba
Katarzyna Borkowska