Ogólna charakterystyka

Miejscowości te nie należą do najbogatszych w gminie. W części Bogusza i Królowa Górna zasiedlone zostały ludnością polską po roku 1947, po tzw. „Akcji Wisła”. Mieszkańcy tych wsi borykali się z różnymi problemami, choćby takimi jak własna integracja, obawa czy tu pozostaną, czy są właścicielami ziemi, na której gospodarzą. Ta niepewność oraz postawa miejscowych władz nie mobilizowały w przeszłości do aktywności. Dowodem na to jest fakt, że elektryfikację przeprowadzono w 1972r. Dopiero końcem lat sześćdziesiątych rolnicy otrzymali akty własności ziemi. Fakt ten zmienił wiele, bo powoli zaczęto nabierać pewności, że jesteśmy na swoim.

Dobra koniunktura w rolnictwie lat siedemdziesiątych, wybudowanie drogi powiatowej z Nowego Sącza do Florynki (na Tysiąclecie Państwa Polskiego), uruchomienie stałej komunikacji PKS oraz kolejowej z Mszalnicy, to wszystko otworzyło okno na świat. Młodzież ruszyła do szkół, a dorośli do pracy w pobliskim Nowym Sączu. Zaczęło przybywać dóbr. Mieszkańcy doliny Królówki stawali się bogatsi pod wieloma względami. W szybkim tempie powstawały nowe domy i obiekty publiczne. Zostały wybudowane szkoły w Królowej Górnej i Królowej Polskiej oraz remizy strażackie w Boguszy i w Królowej Górnej. Z ruin odbudowano budynek sakralny w Boguszy. Nasze wsie pięknieją i stają się coraz bardziej atrakcyjne dla przyjezdnych.
Potok – rzeka na całej swej długości (10 km) od Boguszy do Kamionki Wielkiej ujęty jest w kaskady wodne, tworząc naturalne kąpieliska, które po zagospodarowaniu (zbudowaniu pewnej infrastruktury) będą sporą atrakcją dla ludzi szukających wypoczynku w ciszy i spokoju.

Dolina Królówki – położona wzdłuż drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka posiada wiele walorów:
– czystą wodę z wieloma kąpieliskami, do których można swobodnie dojechać,
– duże połacie wolnych terenów bezpośrednio przy rzece, co daje możliwość biwakowania,
– niepowtarzalną przyrodę (pomniki przyrody),
– pasmo lasów jodłowych na całym południowym stoku oraz lasów mieszanych na stoku północnym, z bogactwem grzybów, zwierząt i ptaków,
– sieć dróg, która daje możliwość spacerów i jazdy na rowerze,
– wieżę obserwacyjną na Jaworzu (885 m n.p.m.), która stwarza warunki do podziwiania panoramy całej Sądecczyzny, włącznie z widokiem na Tatry.

Zaprezentowane powyżej miejscowości są przedmiotem zainteresowania naszego Stowarzyszenia. I dla ubogacania tej ziemi oraz jej mieszkańców chcemy pracować.

CCF20160312_00010

Takie grzyby zbiera się w królewskich lasach! Obwód – 81cm, średnica. – ok.30cm, ciężar – 95dkg