Mszalnica Zagóra

W bezpośrednim biegu  potoku Królówka po jego prawej stronie, równolegle do  wsi Królowa Polska rozciąga się Sołectwo Mszalnica Zagóra, wydzielone w latach dziewięćdziesiątych ze wsi Mszalnica. Jest ułożone  równolegle wzdłuż linii kolejowej Leluchów – Tarnów. Tu właśnie  w Mszalnicy – Zagóra jest przystanek kolejowy dla pociągów zwykłych. Sołectwo rozciąga się pasem od Kamionki Wielkiej w kierunku Ptaszkowej, stykając się  z Cieniawą i Królową Górną. Jego położenie na północnym stoku sprawia, że ma bardzo dużo słońca.