Modernizacja sceny widowiskowej za pasem!

Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Modernizacja sceny widowiskowej w Królowej Górnej” złożony przez nasze Stowarzyszenie do LGD „KORONA SĄDECKA” został pozytywnie oceniony przez Radę Decyzyjną w dniu 16 listopada 2022 r. W związku z powyższym zadanie zostało wybrane do dofinansowania.

Obecnie wniosek oczekuje na akceptację przez Samorząd Województwa Małopolskiego, gdzie podlegać będzie dalszemu procedowaniu. Mamy nadzieję, że wkrótce nadejdzie moment zawarcia umowy o powierzenie grantu, w efekcie czego Stowarzyszenie uzyska  dofinansowanie na realizację zadania.

W trakcie 10-letniej eksploatacji sceny widowiskowej nastąpiła jej daleko idąca degradacja. Zasadnym jest, aby polepszyć cechy użytkowe tego obiektu, by nie doprowadzić do wyłączenia go z bezpiecznej eksploatacji, a co za tym idzie, uniemożliwić realizację wydarzeń na trwałe wpisanych w lokalną tradycję.


Dodaj komentarz